نرخ کارمزدها

می توان گفت هیچ بستر معاملاتی بدون هزینه و کارمزد وجود ندارد. صرافی های ارز دیجیتال نیز که بستری به منظور معاملات ارز دیجیتال هستند، برای انواع تراکنش های کاربر، هزینه دریافت می کنند. در ادامه انواع کارمزد صرافی ها را شرح می دهیم.

جدول کمیسیون معاملات بازار بر پایه USDT و Convert
حجم معاملات 30 روز گذشته کارمزد معاملات
کمتر از 1000 دلار
0.20%
بین 1000 تا 2000 دلار
0.18%
بین 2000 تا 4000 دلار
0.15%
بیشتر از 4000 دلار
0.10%
نرخ معاملات بر اساس تومان
حجم معاملات 30 روز گذشته کارمزد معاملات
کمتر از 20 میلیون تومان
0.25%
بین 20 تا 50 میلیون تومان
0.20%
بین 50 تا 100 میلیون تومان
0.15%
بیشتر از 100 میلیون تومان
0.10%