پلن تریدر
پلن تریدر .....
در این سطح نیاز به احراز هویت وجود ندارد و کاربر میتواند به صورت نامحدود واریز رمز ارز داشته باشد و اقدام به معامله در هر بازاری کند. در این سطح امکان واریز و برداشت ریالی وجود ندارد و برای هرگونه واریز یا برداشت ریالی کاربر ملزم به ارتقای سطح کاربری خود به برنزی یا بالاتر می باشد. برداشت رمز ارز در این سطح تا روزانه معادل 2000 دلار مجاز می باشد.
پلن برنزی
پلن برنزی .....
در این سطح کاربر صرفا با وارد نمودن اطلاعات هویتی و اطلاعات بانکی (شماره کارت) بدون نیاز به ارسال تصویر سلفی یا فیلم میتوانداقدام به واریز و برداشت ریالی نماید . در این سطح کاربر مجاز به استفاده از کلیه خدمات اریترون خواهد بود. واریز وجه در این سطح تا سقف روزانه 15 میلیون تومان و برداشت وجه تاسقف ۱۰۰ میلیون تومان می باشد. در این سطح واریز رمز ارز بدون محدودیت و برداشت رمز ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار خواهد بود.
پلن نقره ای
پلن نقره ای .....
در این سطح نیاز به ارسال عکس سلفی و متن تعهد نامه می باشد. واریز وجه در این سطح تا سقف روزانه ۵۰ میلیون تومان و سقف برداشت ریالی تا ۲۰۰ میلیون تومان می باشد. واریز رمز ارز بدون محدودیت و برداشت رمز ارز تا سقف ۵۰۰ هزار دلار می باشد.
پلن طلایی
پلن طلایی .....
دراین سطح پس از درخواست کاربر واحراز هویت تلفن ثابت و تماس تصویری از طرف پشتیبانی کاربر مجاز به واریز و برداشت ریالی نامحدود می باشد.در این سطح واریز رمز ارز بدون محدودیت و برداشت رمز ارز تا سقف ۲ میلیون دلار خواهد بود.