استیبل کوین کاردانو

عرضه اولین استیبل کوین بر روی شبکه کاردانو

0
یک شرکت نرم‌افزاری به نام COTI به تازگی از صدور اولین استیبل کوین خودبرای راه‌اندازی در شبکه کاردانو خبر داد.
پشتیبانی النزو از قرارداد هوشمند

هارد فورک کاردانو با موفقیت انجام شد: پشتیبانی کاردانو از قرارداد های هوشمند

0
کاردانو با هارد فورک النزون پشتیبانی از قرارداد های هوشمند را بر روش شبکه کاردانو ممکن کرد.