خانه برچسب‌ها DOT

برچسب: DOT

ارز پولکادات

احتمال افزایش قیمت DOT به دنبال کاهش عرضه در مزایده پاراچین پولکادات

تحلیلگران انتظار دارند که این رمزارز اوج‌های تاریخی جدیدی را به ثبت برساند چرا که مزایده پاراچین پولکادات در حال انجام است.