تحلیل تکنیکال آوالانچ

ارزش کل بازار $132,600 عرضه در گردش $
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته $34.00 کمترین قیمت 24 ساعت گذشته $31.89
$32.31 1,753,730 تومان 1.14

نمودار تحلیل تکنیکال آوالانچ

بر اساس تحلیل تکنیکال آوالانچ (avax)، قیمت فعلی این ارز 56.05 دلار است. در حال حاضر آواکس در رتبه دهم کل ارزهای دیجیتال قرار دارد. کل عرضه در گردش آوالانچ ۲۰،۳۳۶،۲۱۸،۵۵۵.۳۰ دلار است و ارزش کل بازار آن ۳۷۷،۳۱۱،۲۰۲ می باشد. لازم به ذکر است که قیمت آوالانچ نیز با روند صعودی بازار همراه بود و رشد خوبی در روزهای اخیر داشته است.

تحلیل ارز آوالانچ در سال 2024

بر اساس تحلیل تکنیکال، قیمت مورد انتظار Avalanche در سال ۲۰۲۴ حداقل ۰.۲۴۶ دلار خواهد بود. حداکثر سطحی که قیمت AVAX می تواند به آن برسد نیز ۴۹.۳۰ دلار پیش بینی می شود. میانگین قیمت معاملات حدود ۹۸.۳۶ دلار خواهد بود.

نرخ بازگشت سرمایه: -9.6%

ماه کمترین قیمت میانگین قیمت بیشترین قیمت نرخ بازگشت سرمایه
مارس $101.63 $99.85 $98.06 79.70%
آوریل $101.93 $94.99 $88.05 61.40%
مه $24.96 $32.16 $39.36 -27.90%
ژوئن $34.58 $37.40 $40.21 -26.30%
جولای $167.96 $103.40 $38.83 -28.80%
آگوست $101.69 $100.03 $98.36 80.30%
سپتامبر $0.25 $44.80 $89.36 63.80%
اکتبر $24.61 $26.12 $27.62 -49.40%
نوامبر $25.01 $26.09 $27.17 -50.20%
دسامبر $24.11 $25.91 $27.70 -49.20%
کل سال 2024 $60.67 $59.08 $57.47 5.30%

پیش بینی قیمت آوالانچ برای مارس 2024

بر اساس تحلیل آوالانچ در ابتدای سال 2023، تحلیلگران ارز دیجیتال پیش بینی می کنند که میانگین قیمت این ارز در مارس 2024 حدود 99.85 دلار باشد. همچنین حداقل قیمت معادل 101.63 و حداکثر معادل 98.06 خواهد بود. | نرخ بازگشت سرمایه: 79.7%

پیش بینی قیمت آواکس برای آوریل 2024

تحلیل ارز آوالانچ، قیمت این ارز در ماه آوریل را اینطور نشان می دهد: حداقل قیمت اوالانچ حدود 88.05 دلار و حداکثر قیمت معادل 101.93 دلار خواهد بود. میانگین قیمت آوالانچ نیز 94.99 دلار پیش بینی می شود.

نرخ بازگشت سرمایه: 61.4%

تحلیل ارز آوالانچ برای ماه مه 2024

بر اساس تحلیل تکنیکال آوالانچ و بررسی نوسانات قیمت در سال 2023 پیش بینی می شود میانگین قیمت در ماه مه 2024 حدود 32.16 دلار باشد. همچنین حداقل قیمت 24.96 و حداکثر قیمت 39.36 دلار پیش بینی می شود.

نرخ بازگشت سرمایه: -27.9%

آینده ارز avax در ماه ژوئن 2024

تحلیل ها نشان می دهند که در اواسط سال 2023، آوالانچ به طور میانگین با قیمت حدود 37.40 معامله شده است. بنابراین انتظار می رود که در ماه ژوئن 2024 شاهد افزایش قیمت آوالانچ به 40.21 دلار باشیم. همچنین پیش بینی می شود که قیمت این ارز در ژوئن 2024 از 34.58 دلار پایین تر نرود.

نرخ بازگشت سرمایه: -26.3%

پیش بینی قیمت Avalanche در ماه جولای 2024

تحلیل تکنیکال آوالانچ به ما می گوید که قیمت این ارز در ماه جولای 2024 به طور میانگین احتمالا 103.40 دلار خواهد بود. همچنین حداقل و حداکثر قیمت به ترتیب 38.83 دلار و 167.96 دلار پیش بینی می شود.

نرخ بازگشت سرمایه: -28.8%

تحلیل ارز برای ماه آگوست 2024

نمودار آواکس در پایان تابستان 2023 امکان پیش بینی قیمت این ارز برای ماه آگوست 2024 را به ما می دهد. بر اساس تحلیل ها میانگین قیمت خرید و فروش این ارز معادل 100.03 دلار خواهد بود. همچنین سقف احتمالی قیمت احتمالا 101.69 و کف احتمالی معادل 98.36 دلار خواهد بود.

نرخ بازگشت سرمایه: 80.3%

پیش بینی قیمت آوالانچ برای سپتامبر 2024

انتظار می رود آوالانچ در ماه سپتامبر 2024 با میانگین قیمت 44.80 دلار معامله شود. همچنین قیمت های 89.36 و 0.246 دلار به ترتیب سقف و کف احتمالی این ارز در سپتامبر 2024 خواهند بود.

نرخ بازگشت سرمایه: 63.8%

آینده avax در اکتبر 2024

با تحلیل تکنیکال آواکس متوجه شدیم که این ارز در اکتبر 2024 احتمالا به طور میانگین با قیمت 26.12 دلار معامله خواهد شد. همچنین انتظار می رود که این ارز در ماه اکتبر بین 24.61 و 27.62 دلار نوسان داشته باشد.

نرخ بازگشت سرمایه: -49.4%

پیش بینی قیمت AVAX برای نوامبر 2024

تحلیلگران انتظار دارند که در نوامبر 2024، قیمت Avalanche کمتر از 25.01 دلار نشود. همچنین قیمت 27.17 دلار به عنوان سقف احتمالی برای قیمت این ارز در نظر گرفته شده است. میانگین قیمت آواکس در نوامبر 2024 نیز احتمالا 26.09 دلار خواهد بود.

نرخ بازگشت سرمایه: -50.2%

پیش بینی قیمت آواکس در دسامبر 2024

کارشناسان بازار ارز دیجیتال اعتقاد دارند که حداکثر قیمت آوالانچ در ماه دسامبر 27.70 و حداقل قیمت 24.11 دلار باشد. همچنین میانگین قیمت این ارز در ماه دسامبر 25.91 دلار در نظر گرفته شده است.

نرخ بازگشت سرمایه: -49.2%

تحلیل تکنیکال آوالانچ در سال 2025

اگر پیش بینی تحلیلگران آوالانچ درست از آب در بیاید در سال 2025 این ارز احتمالا به طور میانگین با قیمت 99.93 دلار معامله می شود. قیمت 97.28 و 112.38 دلار به ترتیب به عنوان کمترین و بیشترین قیمت آواکس در سال 2025 در نظر گرفته شده اند.

نرخ بازگشت سرمایه: 106%

آینده ارز avax در سال 2026

با توجه به تحلیل تکنیکال آوالانچ در میان مدت، انتظار می رود این ارز در سال 2026 بتواند به طور میانگین با قیمت 148.04 معامله شود. همچنین سطح 144.04 دلار به عنوان کف احتمالی و سطح 170.72 دلار به عنوان سقف احتمالی در سال 2026 در نظر گرفته شده اند.

نرخ بازگشت سرمایه: 212.9%

پیش بینی قیمت ارز در سال 2027

کارشناسان حوزه ارز دیجیتال با بررسی قیمت AVAX در سال های گذشته، پیش بینی خود را برای سال 2027 اینطور اعلام کرده اند: حداقل قیمت آوالانچ در این سال ممکن است به 205.62 دلار و حداکثر قیمت آن به 241.91 دلار برسد. میانگین قیمت معاملات نیز حدود 213.03 دلار پیش بینی شده است.

نرخ بازگشت سرمایه: 343.4%

تحلیل آواکس در سال 2028

در جدول زیر به ترتیب برای همه ماه های سال 2028 میانگین قیمت، سقف و کف های احتمالی آورده شده است:

ماه کمترین قیمت میانگین قیمت بیشترین قیمت
ژانویه 2028 $213.58 $221.07 $251.24
فوریه 2028 $221.52 $229.11 $260.58
مارس 2028 $229.47 $237.15 $269.91
آوریل 2028 $237.42 $245.19 $279.25
مه 2028 $245.36 $253.23 $288.58
ژوئن 2028 $253.31 $261.27 $297.92
جولای 2028 $261.26 $269.31 $307.25
آگوست 2028 $269.20 $277.35 $316.58
سپتامبر 2028 $277.15 $285.39 $325.92
اکتبر 2028 $285.10 $293.43 $335.25
نوامبر 2028 $293.04 $301.47 $344.59
دسامبر 2028 $300.99 $309.51 $353.92

پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال آوالانچ در سال 2029

بر اساس تحلیل تکنیکال آوالانچ میانگین قیمت این ارز در سال 2029 معادل 454.10 دلار خواهد بود. همچنین سطح 438.63 دلار به عنوان کمترین قیمت و سطح 520.73 دلار به عنوان بیشترین قیمت در نظر گرفته شده است.

نرخ بازگشت سرمایه: 854.4%

تحلیل تکنیکال Avax برای سال 2030

پیش بینی قیمت ارز آوالانچ در سال 2023 به شرح زیر می باشد:

نرخ بازگشت سرمایه: 1300.6%

ماه کمترین قیمت میانگین قیمت بیشترین قیمت
ژانویه 2030 $454.11 $470.18 $541.02
فوریه 2030 $469.59 $486.26 $561.30
مارس 2030 $485.07 $502.35 $581.59
آوریل 2030 $500.54 $518.43 $601.87
مه 2030 $516.02 $534.51 $622.16
ژوئن 2030 $531.50 $550.59 $642.45
جولای 2030 $546.98 $566.67 $662.73
آگوست 2030 $562.46 $582.75 $683.02
سپتامبر 2030 $577.94 $598.84 $703.30
اکتبر 2030 $593.41 $614.92 $723.59
نوامبر 2030 $608.89 $631 $743.87
دسامبر 2030 $624.37 $647.08 $764.16

پیش بینی قیمت آوالانچ در سال 2031

پیش بینی می شود آوالانچ در سال 2031 با حداکثر قیمت 1098 دلار و حداقل قیمت 941.99 دلار معامله شود. همچنین میانگین قیمت، 967.87 دلار در نظر گرفته شده است.

نرخ بازگشت سرمایه: 1912.5%

آینده ارز آوالانچ در سال 2032

برخی از تحلیلگران با تکیه بر تجربه و دانش خود توانسته اند قیمت آوالانچ را تا سال 2032 تحلیل و پیش بینی کنند. بر اساس این تحلیل ها آوالانچ در سال 2032 حداقل با قیمت 1275 دلار معامله خواهد شد. این در حالی است که حداکثر قیمت و میانگین قیمت برای این ارز به ترتیب 1627 و 1314 دلار در نظر گرفته شده است.

نرخ بازگشت سرمایه: 2882%

پیش بینی قیمت و آینده ارز برای سال 2033

حداکثر قیمت آوالانچ در سال 2033 معادل 2274 دلار پیش بینی شده است. حداقل قیمت آن نیز 1951 دلار خواهد بود. به طور میانگین ارز آوالانچ با قیمت 2004 دلار معامله خواهد شد.

نرخ بازگشت سرمایه: 4067.9%

تحلیل اوالانچ برای سال 2040

تحلیل تکنیکال آوالانچ در بازه بلند مدت نشان می دهد که قیمت این ارز در سال 2040 احتمالا به 38032 دلار برسد. کمترین قیمتی که برای این ارز در سال 2040 در نظر گرفته شده معادل 30879 دلار است. بر اساس این پیش بینی ها انتظار می رود آوالانچ در این سال به طور میانگین با قیمت 33424 دلار معامله شود.

نرخ بازگشت سرمایه: 69606.7%

آینده ارز آوالانچ در سال 2050

هر چند پیش بینی بلند مدت قیمت آوالانچ تا سال 2050 شاید دقیق از آب در نیاید؛ اما تحلیل تکنیکال در حال حاضر نشان می دهد که این ارز در سال 2050 احتمالا به طور میانگین با قیمت 46605 خرید و فروش شود. همچنین سطوح 44505 و 50977 به ترتیب کف و سقف این ارز در نظر گرفته شده اند.


اخبار فوری آوالانچ


آخرین تحلیل های آوالانچ


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا